Potrzebujesz pomocy,
chcesz nagłośnić problem?

 1. Skontaktuj się z nami
  za pomocą formularza
  na tej stronie
 2. Możesz też do nas zadzwonić:
  (22) 514 41 36
 3. lub wysłać list na adres:
  Telewizja Polsat
  ul. Ostrobramska 77,
  04-175 Warszawa
  z dopiskiem "Państwo w Państwie".

Dane osoby zgłaszającej

Dane, które podasz, wykorzystamy tylko do niezbędnego kontaktu w związku z tematem, który zgłosisz do nas. Przed wysłaniem zgłoszenia w każdej chwili możesz wrócić do tego ekranu wybierając powyżej przycisk "Dane osobowe".

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl.
W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Telewizją Polsat Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Telewizji Polsat oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

Opisz problem

Przed wysłaniem zgłoszenia w każdej chwili możesz wrócić do tego ekranu wybierając powyżej przycisk "Zgłoś temat".

Załącz dokumenty dotyczące zgłaszanego przez Ciebie tematu.

Jeśli chcesz, załącz dodatkowe pliki, np. zdjęcia lub wideoNie jest to konieczne, ale na pewno pomoże nam lepiej zrozumieć sprawę, o której piszesz.

  Uwaga!

  Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.
  W sytuacji, gdy nie zajmujemy się daną sprawę, ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, niszczymy dokumenty.


  To już prawie koniec

  Jeżeli uważasz, że to wszystko, co chcesz nam przekazać,
  kliknij poniżej przycisk "Wyślij".
  Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

  Kliknij przycisk "wstecz" jeśli chcesz się jeszcze upewnić
  co do kompletności swojego zgłoszenia przed wysłaniem.


  Trwa wysyłanie...
  Dziękujemy
  Twoja wiadomość została wysłana
  Wystąpił nieoczekiwany błąd
  Z nieznanych przyczyn nie udało się wysłać Twojej wiadomości