Zrzeknie się obywatelstwa?

Zrzeknie się obywatelstwa?

- Zaatakowali z dwóch stron zabierając to, co się państwu zupełnie nie należało - mówi Kordian Korytek.

- Zaatakowali z dwóch stron zabierając to, co się państwu zupełnie nie należało - mówi Kordian Korytek. 

 

Kordian Korytek to były reprezentant Polski w koszykówce. W 1999 roku koszykarz sprowadził do Polski z Niemiec samochód Audi, który został wyceniony i ubezpieczony na 330 tys. złotych. Niespełna pół roku później auto zostało skradzione, a ubezpieczyciel zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez Korytka. Prokuratura wszczęła postępowanie o zaniżenie wartości sprowadzonego pojazdu. 
 
 
W tym samym czasie prowadzone były również postępowania w Urzędzie Celnym oraz Izbie Skarbowej. Urzędnicy nie czekając na wyniki postępowania prokuratorskiego wydali decyzję, w której uznali Kordiana za winnego uszczuplenia podatkowego i wymierzyli karę w wysokości ok. 100 tys. złotych

 

- To było dwóch różnych komorników po sobie, bo jeden był z urzędu celnego, a drugi ze skarbowego. Oni w odstępie miesiąca czasu zaatakowali z dwóch stron, zabierając to co się państwu zupełnie nie należało - mówi Kordian Korytek.

 

Trzy lata po wydaniu decyzji skarbowych Prokuratura Rejonowa w Cieszynie na podstawie wydanych opinii biegłych stwierdziła, ze Kordian Korytek jest niewinny wszystkich zarzucanych mu czynów i umorzyła postępowanie.

 

- Dokument, na którym widnieją podpisy Kordiana K., biegły uznał, że nie są jego autentycznymi podpisami - mówi Beata Heżyk-Krzyżowska, zastępca Prokuratora Rejonowego w Cieszynie.

 

Posiadając prawomocne umorzenie prokuratorskie zwrócił się do Urzędu Skarbowego i Celnego z prośbą o zwrot zabranych pieniędzy (ok. 100 tys. złotych) i uchylenie decyzji stwierdzających nieprawdę.

 

Urzędnicy pieniędzy nie oddali i nie zamierzają oddać, bo jak twierdzą upłyneły już terminy odwoławcze, które przysługiwały koszykarzowi.

 

- Przepisy prawa podatkowego wyraźnie wymieniają jakie to są przesłanki zawieszenia postępowania. Wśród tych przesłanek nie jest wymienione postępowanie prokuratorskie - mówi Anna Bandura, naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu.

 

Bezradny Korytek zapowiedział, że zrzeknie się obywatelstwa, bo czuje się oszukany. Został uznany za niewinnego i jednocześnie został ukarany.

 

- Jeżeli państwo kradnie pieniądze to jak to nazwać? To jest bandytyzm - mówi Korytek.

 

W drugiej części wrócimy do historii Aleksandra Brody - generalnego konserwatora zabytków oskarżonego o korupcję i płatną protekcję przy przebudowie zabytkowego spichlerza w podczęstochowskim Olsztynie. 24 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił Brodę, a wyrok utrzymał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Prokuratura złożyła wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego. Ten nie podzielił argumentacji prokuratury i oddalił kasację.

 

Reportaż Łukasza Kurtza