Zbudował dom... na dachu bloku!

W Jastrzębiu-Zdroju zbudowano... dom na dachu bloku! Konstrukcja jest nielegalna i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, jednak nikt nie jest w stanie przeprowadzić rozbiórki.

W Jastrzębiu-Zdroju zbudowano... dom na dachu bloku! Konstrukcja jest nielegalna i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, jednak nikt nie jest w stanie przeprowadzić rozbiórki.

 

Blok na ulicy Północnej 14 w Jastrzębiu Zdrój jest bez wątpienia jednym z najbardziej osobliwych obiektów w Polsce. Na dachu budynku powstała ogromna nadbudowa, sfinansowana przez prywatnego inwestora. Obiekt wygląda jak statek kosmiczny i nikt do końca nie wie, jaki był zamysł twórcy.

 

Miało to symulować kształt samolotu, który wylądował na tym bloku. To miała być taka koncepcja, że to jest coś absolutnie futurystycznego - opowiada Jerzy Godlewski, pomysłodawca budowy.

 

Formalnie budowa trwa od 1994 roku. Wtedy Urząd Miasta wydał spółdzielni zgodę na budowę. To ona miała przeprowadzić cały proces powstania osobliwej willi. Na przestrzeni 25 lat budowa kilka razy była wstrzymywana, a następnie wznawiana. Przez zawirowania prawne obiekt nigdy nie został ukończony.

 

Nie wszystkie elementy tej nadbudowy zostały wybudowane zgodnie z prawem. Część wzniesień nadbudowy była niezgodna z miejscowym planem i były to istotne odstąpienia od projektu budowlanego. Stąd też rozpoczęliśmy postępowanie naprawcze - tłumaczy Wojciech Długosz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Konflikt pomiędzy Jerzym Godlewskim, a Górniczą Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego, doprowadził do sytuacji w której cierpią głównie mieszkańcy bloku. W związku z nieprawidłową konserwacją stropodachu, mieszkania lokatorów z pięter sąsiadujących z budową są notorycznie zalewane, a wody opadowe dostają się do instalacji elektrycznych, powodując realne zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

 

Najniebezpieczniejszym miejscem jest zalewana skrzynka z przewodami i prądem. Dostaliśmy zakaz użytkowania, więc nie możemy ani tego sprzedać, ani nie możemy tu mieszkać, jesteśmy w kropce - opowiada Oskar Stański, właściciel mieszkania

 

W 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce części nadbudowy, nakładając obowiązek jej przeprowadzenia na spółdzielnię. Do dzisiaj żadne prace nie zostały wykonane, a nad mieszkańcami bloku wisi perspektywa przymusowej wyprowadzki - co, jak podkreśla zarząd spółdzielni, jest bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem.

 

Mieli to rozebrać, ale kto ma za to koszty ponieść? Spółdzielnia mieszkaniowa, czyli my. To wszystko poszło z naszych pieniędzy. Zrujnowali nasz blok, a teraz jeszcze my będziemy za to płacić - mówi Grażyna Pigoń

 

Czy przez szalony pomysł jednego człowieka i nieudolność urzędów państwowych dziesiątki ludzi stracą dach nad głową? Więcej o tej sprawie w materiale Agnieszka Zalewska Państwo w Państwie