Wspieramy zmianę prawa

Wspieramy zmianę prawa

Zapraszamy do dyskusji o zmianie kpc ws. rewizji nadzwyczajnej prawomocnych wyroków.

Program "Państwo w państwie" wspiera inicjatywę obywatelską projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji rewizji nadzwyczajnej. Pozwoli to m.in. Ministrowi Sprawiedliwości czy Prokuratorowi Generalnemu na skierowanie sprawy, która narusza prawo lub interes Rzeczpospolitej Polskiej, do ponownego przeanalizowania przez sąd.

 

Propozycja konkretnego przepisu:

Art. 42413. § 1. Od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowania w sprawie Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść rewizję nadzwyczajną, jeżeli orzeczenie rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rozpoczynamy akcję informowania o możliwości poparcia tej ustawy. Jej dokładny projekt wraz z uzasadnieniem można pobrać klikając TUTAJ . Listę do podpisania się pod projektem można pobrać TUTAJ .