SUKCES! Anna Kubis po 7 latach wygrała z Izbą Celną

SUKCES! Anna Kubis po 7 latach wygrała z Izbą Celną

Nasza bohaterka wczoraj usłyszała korzystny (ostateczny) wyrok NSA.

- Jestem pierwszy raz szczęśliwa od 7 lat - mówi we łzach Anna Kubis.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję zarówno organu pierwszej jak i drugiej instancji, przyznając naszej bohaterce rację. W uzasadnieniu do wyroku skrytykował ustawodawcę, twierdząc, że ten nie dość precyzyjnie wyjaśnił podatnikowi jak ma postępować - co mu wolno a co nie. 

 

- Technika legislacyjna przy zdefiniowaniu pojęcia odmierzacza była na tyle niedoskonała, że nie dawała podatnikowi jasnego obrazu co mu wolno a czego nie wolno - powiedziała sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w uzasadnieniu do wyroku. 

 

Sędzia w uzasadnieniu dodała, że wyrok jest dla naszych bohaterów korzystny i nie podlega zaskarżeniu. 

 

- Święta będą pierwszy raz spokojne, od tylu lat - powiedział Marek Kubis. 

 

Dla naszej bohaterki to diametralna zmiana sytuacji. Wyrok NSA cofnął wszystkie decyzje Izb Celnych, a także niekorzystne wyroki Sądów Administracyjnych niższych instancji. Państwo Kubisowie będą także mieli zdjęte zastawy na hipotekach. 

 

- Jestem pierwszy raz szczęśliwa od 7 lat - mówi we łzach Anna Kubis. 

 

- Wracamy do życia z jakiejś dalekiej otchłani - dodał Marek Kubis. 

 

O batalii Pani Anny z Izbą Celną opowiadaliśmy TUTAJ