Bankruci z winy urzędników

Bankruci z winy urzędników

- Człowiek się zastanawia czy to jest sen czy rzeczywistość - mówi Stanisław Sikorski.

- Człowiek się zastanawia czy to jest sen czy rzeczywistość - mówi Stanisław Sikorski.

 

Stanisław i Józef Sikorscy z Leśnej na początku lat 90. postanowili wybudować zakład ślusarski. Starszy z braci - Stanisław, specjalnie w tym celu kupił od gminy Leśna działkę, na której miała powstać inwestycja. 

 

- Zatrudnialiśmy 67 osób, wszystkie osoby pracowały na osobę stałą, a docelowo miało pracować ponad 150 osób - wspomina Józef Sikorski, który przez błąd urzędnika stracił majątek życia.

 

Przedsiębiorcy otrzymali z ówczesnego urzędu rejonowego w Lubaniu pozwolenie na budowę fabryki. W czasie kontroli w 1992 roku okazało się, że zakład (wybudowany już w znacznej części) nie może powstać w tamtym miejscu. Kontrola uznała budynek jako bezprawnie stojący na terenie zalewowym. 

 

- Burmistrz jako burmistrz sprzedał nam tą działkę, a ten sam burmistrz jako przewodniczący komitetu przeciwpowodziowego poddał pod wątpliwość swoje decyzje - mówi Stanisław Sikorski. 

 

Bracia Sikorscy skierowali sprawę do sądu cywilnego. W pierwszej instancji sprawę przegrali, ponieważ sąd uznał argumenty gminy, która twierdziła, że mogli oni próbować zalegalizować obiekt. Do drugiej instancji sprawa nie trafiła, ponieważ mecenas reprezentujący braci nie zapłacił 30 złotych opłaty za wniesienie apelacji.

 

- Nie zgadzam się z tezą, która mówi, że z błędu urzędników wynikły błędy finansowe panów Sikorskich. Wynikło to z czystego moim zdaniem przeinwestowania - mówi Mirosław Markiewicz, burmistrz Leśnej. 

 

Inwestorzy do dzisiaj nie zgadzają się z decyzją sądu. Jak twierdzą, sądy administracyjne uznały decyzję lokalizacyjną wydaną przez urzędników jako rażąco łamiącą prawo, wycofując ją jednocześnie z obrotu prawnego. Ich zdziwienie budzi więc decyzja sądu cywilnego, który przyznał rację urzędnikom. Sprawą zajmowała się również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która także przyznała rację Sikorskim.

 

- Decyzja, którą w 2005 roku podjął ówczesny wojewoda dolnośląski wskazuje na to, że urzędnicy, którzy wydawali tę pierwotną decyzję niestety popełnili błąd - przyznaje Marta Libner, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

 

Bracia Sikorscy domagają się teraz odszkodowania i wykupu działki przez gminę.  W tym celu została nawet przygotowana wstępna wycena nieruchomości, ale rozmowy na temat wykupu utknęły w martwym punkcie. Pozostaje także kwestia odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje, które stały się przyczyną bankructwa firmy. 

 

- Mam żal do tych naszych władz, że nie potrafią przyznać się do tych błędów. Błąd można popełnić, ale dlaczego my za czyjś błąd my musimy cierpieć  - żali się Sikorski. 

 

W drugiej części programu wrócimy do sprawy świadka koronnego Macieja B. ps. "Gruby". Mężczyzna pomówił wielu przedsiębiorców, którzy do dziś walczą o swoją niewinność. Części z nich dopiero po kilkunastu latach procesu udało się udowodnić swoją niewinność. 

 

Reportaż Agnieszki Zalewskiej